Paragrafen

Bedrijfsvoering

Gemeente Utrecht speelt voortdurend in op vraagstukken en ontwikkelingen van de stad en levert dagelijkse producten en diensten voor de stad. De bedrijfsvoeringfuncties zorgen ervoor dat het primaire proces deze taken optimaal kan uitvoeren. De indeling van deze paragraaf wijkt op sommige delen af van de Programmabegroting 2021. Dit heeft enerzijds te maken met Corona, anderzijds om meer integraliteit in de bedrijfsvoering te laten zien. De afwijkende indeling gaat niet ten koste van de verantwoording, over elk onderwerp dat in de Programmabegroting staat, wordt verantwoording afgelegd.

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2022 15:16:15 met de export van 05/25/2022 20:20:22