Paragrafen

Investeringen en onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

In deze paragraaf rapporteren wij over gerealiseerd onderhoud aan het gemeentelijk eigendom in het afgelopen jaar. Ook gaan wij in op de gerealiseerde vervanging en uitbreiding van het gemeentelijk eigendom. Het laatste deel van deze paragraaf heeft betrekking op af te sluiten investeringsprojecten. Per investeringsproject is een specificatie opgenomen in de geheime investeringsstaten bij deze Jaarstukken. Vanaf het begrotingsjaar 2022 rapporteren wij in twee paragrafen afzonderlijk over onderhoud kapitaalgoederen en investeringen.

Er is een direct verband tussen uitgaven voor investeringen en het aantrekken van externe financiering. Het aangaan van externe financiering heeft zijn weerslag op de schuldpositie van de gemeente. Voor een toelichting op de gerealiseerde financiering verwijzen wij u naar de gelijknamige paragraaf Financiering .

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2022 15:16:15 met de export van 05/25/2022 20:20:22