Jaarrekening

Reserves

x € 1.000

Stand
31-12-2020

B&D
voorstellen 2020

Saldo
1-1-2021

Toevoeging
2021

Onttrekking
2021

Saldo
31-12-2021

a

b

c=a+b

d

e

f=c+d-e

Algemene dekkingsreserve

79.230

26.136

105.366

80.776

102.035

84.108

Algemene Reserve

47.750

0

47.750

-4.700

52.450

Totaal Algemene reserve

126.980

26.136

153.116

80.776

97.335

136.558

Bewoners en Bestuur

740

0

740

118

92

766

Duurzaamheid

19.300

649

19.949

100

823

19.226

Bereikbaarheid

17.900

2.724

20.624

17.886

9.867

28.643

Openbare ruimte en groen

12.291

1.621

13.912

795

950

13.757

Werk en Inkomen

2.195

0

2.195

0

119

2.076

Onderwijs

22.299

-2.599

19.700

2.779

5.346

17.133

Ondersteuning op maat

3.641

-375

3.266

0

0

3.266

Veiligheid

143

0

143

0

0

143

Cultuur

605

0

605

103

0

708

Samenleven en Sport

0

0

0

3.015

0

3.015

Utrechts Vastgoed

5.762

-981

4.781

9.418

3.733

10.466

Algemene Middelen

45.799

-361

45.438

2.931

21.560

26.809

Overhead

5.213

888

6.101

0

2.521

3.580

Vaste activa

291.663

1.792

293.455

15.831

34.414

274.872

Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Erfgoed

64.248

170.843

235.091

74.211

57.079

252.223

Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen

3.432

0

3.432

2.500

1.646

4.286

Totaal Bestemmingsreserves

495.231

174.201

669.432

129.687

138.150

660.969

Totaal reserves per programma

622.211

200.337

822.548

210.463

235.485

797.527

x € 1.000

Looptijd t/m

Stand per
01-01-2021

Werkelijke
mutatie
2021

Saldo
31-12-2021

Reeds
verplicht
31-12-2021

Niet verplicht
deel

Deel dat vrij
kan vallen

Bewoners en Bestuur

Reserve Verkiezingen

31-12-50

740

26

766

92

674

0

Duurzaamheid

Reserve Energiemaatregelen Utr. Scholen

01-01-28

185

0

185

0

185

0

Utrechtse Energie

01-01-50

2.543

-300

2.243

0

2.243

0

Leningen Utrechtse Energie

01-01-38

3.787

0

3.787

0

3.787

0

Utrechtse energie aardgasvrije wijken

01-01-36

5.115

-200

4.915

0

4.915

0

Risicoreserve Bodem

31-12-43

1.334

100

1.434

1.434

0

0

Nedereindseplas

01-01-31

6.985

-323

6.662

6.662

0

0

Bereikbaarheid

Meerjarige investeringen bereikbaarheid

31-12-40

14.770

8.403

23.173

0

23.173

0

Parkeerexploitatie

01-01-50

4.362

0

4.362

0

4.362

0

Onderhoud parkeervoorzieningen

01-01-50

1.492

-384

1.108

0

1.108

0

Openbare ruimte en groen

Egalisatiefonds rioleringen

31-12-50

7.371

0

7.371

0

7.371

0

Ophaaldienst

31-12-50

1.548

820

2.368

0

2.368

0

Essentaksterfte 1002

31-12-50

2.967

-800

2.167

0

2.167

0

Meerjaren Groen programma

07-06-39

1.063

0

1.063

0

1.063

0

Reserve Grondbank

31-12-50

813

-25

788

0

788

0

Wal- en kluismuren

31-12-50

150

-150

0

0

0

0

Werk en Inkomen

Re-integratiefonds werk en inkomen

31-12-50

903

0

903

250

653

0

Revolverend Fonds Jongeren schulden

02-08-50

496

-119

377

377

0

0

Werk en inkomen

31-12-50

796

0

796

0

796

0

Onderwijs

Masterplan primair onderwijs

31-12-50

277

-277

0

0

0

0

Huisvestingsprogramma

31-12-50

8.114

-500

7.614

0

7.614

0

Piekopvang onderwijs LR

31-12-50

716

0

716

0

716

0

Meerjaren Perspectief Onderwijs Huisvesting

31-12-50

8.388

-1.565

6.823

0

6.823

0

Onderhoud en kapitaallasten Buitenschoolse opvang (BSO)

31-12-50

1.980

0

1.980

0

1.980

0

Nieuwbouw Centrale Bibliotheek

31-12-50

225

-225

0

0

0

0

Ondersteuning op maat

Transformatie en decentralisatie Beschermd Wonen/Maatschappelijke Opvang

31-12-50

3.266

0

3.266

0

3.266

0

Veiligheid

Projecten cameratoezicht

31-12-50

143

0

143

0

143

0

Cultuur

Utrechtse Cultuurlening

31-12-50

100

0

100

0

100

0

Fonds Broedplaatsen

31-12-50

505

0

505

0

505

0

Wijkcultuurhuis Merwedekanaalzone

31-12-24

0

103

103

103

0

0

Samenleven en Sport

Vervanging zwembaden

31-12-25

0

2.300

2.300

0

2.300

0

Toegankelijk Vastgoed

31-12-25

0

715

715

0

715

0

Utrechts Vastgoed

Vastgoedbeheer

31-12-50

3.633

-1.182

2.451

0

2.451

0

Energieneutraal Kernvastgoed

31-12-50

631

590

1.221

223

998

0

Stadskantoor

31-12-50

517

5.616

6.133

5.617

516

0

Calamiteiten Utrechts Vastgoed

31-12-50

0

0

0

0

0

0

Leegstand Utrechts Vastgoed

31-12-50

0

661

661

0

661

0

Algemene Middelen

Budgetstructuur Leidsche Rijn

31-12-30

5.023

0

5.023

0

5.023

0

Decentralisatie Sociaal Domein

31-12-20

795

0

795

795

0

0

Bestemmingsreserve maatregelenpaketten

31-12-22

39.620

-18.629

20.991

0

20.991

0

Overhead

Europese subsidies

31-12-24

1.921

-1.921

0

0

0

0

ICT Investeringsprogramma

31-12-29

4.180

-600

3.580

0

3.580

0

Algemene reserve

Algemene Reserve

31-12-99

47.750

4.700

52.450

0

52.450

0

Algemene dekkingsreserve

31-12-99

105.367

-21.259

84.108

0

84.108

0

Vaste activa

Vaste Activareserve

31-12-99

293.455

-18.583

274.872

0

274.872

0

Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Erfgoed

Egalisatiereserve bouwleges

31-12-50

832

0

832

0

832

0

Woonfonds

31-12-25

949

-150

799

0

799

0

Utrechts restauratiefonds (URF)

31-12-25

3.228

0

3.228

0

3.228

0

Archeologisch opgravingen

31-12-50

1.033

0

1.033

493

540

0

Revolverend fonds woningrenovatie

31-12-50

381

0

381

0

381

0

Domplein 13

31-12-26

200

-40

160

160

0

0

Grondexploitatie

31-12-50

195.039

11.476

206.515

0

206.515

0

Investeringsimpuls RSU

31-12-50

25.113

4.643

29.756

0

29.756

0

Taakstelling inkoop LR

31-12-31

7.909

-719

7.190

7.190

0

0

Ondersteunen Handhaven

31-12-50

407

0

407

0

407

0

Europese subsidies

31-12-50

0

1.921

1.921

0

1.921

0

Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen

Cofinanciering Pieken

31-12-50

146

-146

0

0

0

0

Lokaal Economisch Fonds (LEF)

31-12-21

0

0

0

0

0

0

Toeristische stadspromotie

31-12-50

286

0

286

0

286

0

Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Utrecht

29-05-25

3.000

-1.000

2.000

0

2.000

0

Ontwikkelmaatschappij Utr (OMU)

31-12-25

0

2.000

2.000

0

2.000

0

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2022 15:16:15 met de export van 05/25/2022 20:20:22