Jaarrekening

Voorzieningen

Stand en verloop voorzieningen

 

x  € 1.000

Stand
1-1-2021

Toevoeging
2021

Onttrekking
2021

Vrijval
2021

Stand
31-12-2021

a

b

c

d

e=(a+b)-(c+d)

Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed

34.328

5.255

26.399

13.183

Onderwijs

1.290

1.290

Voorzieningen uit hoofde verplichtingen 2021

34.328

6.545

26.399

0

14.473

Bewoners en Bestuur

6.178

85

606

5.657

Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed

762

762

Openbare ruimte en Groen

1.235

25

262

998

Cultuur

34

-25

60

Overhead

435

68

367

Risicovoorzieningen 2021

8.644

110

910

0

7.844

Bereikbaarheid

0

344

230

114

Samenleven en Sport

2.618

1.515

1.404

2.729

Utrecht Vastgoed

856

9.302

7.258

2.900

Overhead

40

3

1

43

Egalisatievoorzieningen 2021

3.515

11.164

8.893

0

5.786

Openbare ruimte en Groen

8.390

20.523

18.309

10.605

Investeringen ontvangen via heffingen 2021

8.390

20.523

18.309

0

10.605

Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen & Erfgoed

21.736

5.399

3.740

23.395

Duurzaamheid

126

1

0

127

Bereikbaarheid

117

10

107

Openbare ruimte en Groen

534

207

11

730

Samenleven en sport

793

793

0

Van derden ontvangen bestemmingsbedragen 2021

23.306

5.607

3.761

793

24.359

Voorzieningen naar Programma 2021

78.183

43.950

58.271

793

63.067

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2022 15:16:15 met de export van 05/25/2022 20:20:22