Jaarrekening

Begrotingsrechtmatigheid

Bij de rechtmatigheidscontrole vormt de begrotingsrechtsmatigheid een belangrijk toetsingscriterium. Getoetst wordt of het budgetrecht van de gemeenteraad is gerespecteerd. De Kadernota Rechtmatigheid 2018 dient hierbij als handvat. In de programma’s Ruimtelijke Ontwikkeling Wonen en Erfgoed
Werk en Inkomen, Ondersteuning op maat, Volksgezondheid, Utrechts Vastgoed en Algemene middelen zijn er meer lasten dan begroot.

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2022 15:16:15 met de export van 05/25/2022 20:20:22