Bijlagen

Voortgang uitvoering raadsbesluiten

In de jaarstukken rapporteren wij de stand van zaken van de uitvoering van raadsbesluiten die genomen zijn op basis van de rapporten van de Rekenkamer Utrecht en opvolging uitgevoerde raadstoetsen over de periode 2018-2021, voor zover nog niet afgerond.

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2022 15:16:15 met de export van 05/25/2022 20:20:22