Algemeen

Kerncijfers gemeente Utrecht

Per einde kalenderjaar

2019

2020

2021

Sociale structuur

Aantal inwoners

357.719

359.355

361.742

waarvan percentage 0-29 jaar

44

43

43

waarvan percentage 30-64 jaar

46

46

46

waarvan percentage 65+ jaar

10

11

11

Werkzame personen SBI 2008 [#1]

274.433

281.628

287.059

Fysieke structuur

Oppervlakte land in hectare [# 2 ]

9.383

9.383

9.383

Bevolking per vierkante kilometer land

3.812

3.830

3.855

Woningen per vierkante kilometer land

1.670

1.702

1.719

Aantal woningen [# 3 ]

156.678

159.670

162.450

waarvan % koopwoningen [# 4 ]

46,1

44,9

45,3

Gemiddelde woningbezetting (= bevolking in woningen / bewoonde woningen) [# 5 ]

2,4

2,3

2,3

Financiële structuur (bedragen zijn in miljoenen euro’s)

Rekening

Totaal lasten

1.450

1.623

1.561

Algemene Uitkering Gemeentefonds

745

814

838

Totaal reserves

580

622

798

Totaal voorzieningen [# 6 ]

77

78

63

[1] Bron: Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) met de stand per 1 april. Voor werkzame personen zijn de definities van de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008 (inclusief vrije beroepen) van toepassing. Cijfers van voorgaande jaren worden jaarlijks bijgesteld.

[2] Bron: CBS Statline

[3] Bron: Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).

[4] Bron: BghU en BAG. In de eigendomgegevens van eind 2021 is 45,3% koopwoning en 53,1% huurwoning; van de overige 1,6% is de eigendomssituatie onbekend.

[5] Bron: BAG en BRP. Het cijfer geeft de gemiddelde woningbezetting van bewoonde woningen en wooneenheden die onder de woningtelling vallen.

[6] Bron: Voorzieningen passivazijde.

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2022 15:16:15 met de export van 05/25/2022 20:20:22