Algemene programmadoelstelling

Kunst kleurt onze stad en is onmisbaar in de ambitie om ‘Gezond stedelijk leven voor iedereen’ mogelijk te maken.

Het verbindt, zet aan het denken, roept emotie op en zorgt voor ontspanning. Dat is belangrijk voor ons mentale en fysieke gevoel van welzijn, de veerkracht van het individu en dat van de samenleving. Kunst en cultuur maken de stad dynamisch en aantrekkelijk; voor de huidige bewoners, maar ook voor bedrijven en bezoekers van buiten de stad. Als gemeente bieden we kunstenaars en culturele instellingen daarom de middelen en ruimte om mee te groeien met de stad. De stad is een inclusieve en toegankelijke culturele metropool, met een rijk palet aan disciplines, genres en mengvormen daartussen. Iedereen krijgt de kans zich artistiek te ontplooien en er is artistiek, fysiek en financieel genoeg ruimte voor ontwikkeling.

Doelenboom

Bovenstaande afbeelding geeft de doelenboom van het programma weer. Dat wil zeggen de doelstelling(en) en subdoelstelling(en).

Grafiek baten en lasten

Bovenstaande grafieken zijn exclusief de reserves.

Verplichte BBV Indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en om gemeenten onderling te kunnen vergelijken is er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma’s opgenomen.

Dit programma heeft geen verplichte BBV Indicatoren.

Meerjarig overzicht per prestatiedoelstelling

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
Begroting
2020

Realisatie
2020

Actuele
begroting
2021

Realisatie
2021

Resultaat
2021

Actuele
begroting
2022

10-1-1-1

Programmering en productie

-45.295

-48.276

-55.437

-49.922

-5.515

-49.530

10-1-2-1

Participatie

-6.412

-6.209

-7.467

-7.555

89

-7.545

Totaal

 -51.707

 -54.484

 -62.903

 -57.477

 -5.426

 -57.075

Bovenstaande tabel geeft een overzicht van het saldo van baten en lasten per prestatiedoelstelling voor het hele programma weer. In dit overzicht zijn de reserves opgenomen.

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2022 15:16:15 met de export van 05/25/2022 20:20:22