x€1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2020

Realisatie 2020

Nominale
begroting 2021

Actuele
begroting 2021

Realisatie 2021

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele begroting 2022

Baten

17-1-1-1

WERK(nemers) toekomstbestendig

0

87

0

0

9

9

0

17-1-1-2

Werken&verblijven in aantrekkelijke stad

538

525

256

256

268

12

264

Totaal Baten

538

612

256

256

278

21

264

Lasten

17-1-1-1

WERK(nemers) toekomstbestendig

4.467

4.163

3.627

3.543

3.365

178

2.746

17-1-1-2

Werken&verblijven in aantrekkelijke stad

13.913

13.934

14.200

16.204

15.215

989

16.602

Totaal Lasten

18.381

18.097

17.828

19.747

18.580

1.167

19.348

Saldo baten en lasten

-17.843

-17.484

-17.571

-19.491

-18.302

1.188

-19.084

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

3.000

3.000

0

2.500

2.500

0

0

Onttrekking reserves

942

942

0

2.646

2.646

0

0

Saldo na mutaties reserves

-19.901

-19.542

-17.571

-19.345

-18.156

1.188

-19.084

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2022 15:16:15 met de export van 05/25/2022 20:20:22