x€1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2020

Realisatie 2020

Nominale
begroting 2021

Actuele
begroting 2021

Realisatie 2021

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele begroting 2022

Baten

19-1-1-1

Voldoende en goede accommodaties

783

569

1.524

805

589

-216

835

19-1-2-1

Alle Utrechters kunnen gewoon meedoen

2.752

3.215

2.752

2.752

2.895

143

2.752

19-2-1-1

Buitensportaccommodaties

2.070

2.424

2.152

2.916

3.594

678

2.245

19-2-1-2

Binnensportaccommodaties

4.130

4.146

4.235

4.418

4.603

185

4.562

19-2-1-3

Zwembaden

4.995

3.989

5.121

4.762

5.386

624

5.514

19-2-1-4

Accommodatiebeleid

480

616

0

500

1.695

1.195

500

19-2-2-1

Sportstimuleren

0

200

0

851

741

-110

200

Totaal Baten

15.209

15.158

15.784

17.005

19.503

2.499

16.608

Lasten

19-1-1-1

Voldoende en goede accommodaties

8.259

8.315

14.715

8.296

7.809

487

8.646

19-1-2-1

Alle Utrechters kunnen gewoon meedoen

23.397

23.466

22.967

23.730

23.511

220

24.264

19-1-3-1

Versterken veerkracht

4.231

4.323

4.235

4.903

4.637

266

4.492

19-1-4-1

In Utrecht kan iedereen zichzelf zijn

960

797

860

1.117

1.090

27

1.147

19-2-1-1

Buitensportaccommodaties

12.637

12.519

12.064

11.294

10.792

502

12.988

19-2-1-2

Binnensportaccommodaties

11.589

11.815

11.882

11.840

11.198

642

12.351

19-2-1-3

Zwembaden

10.699

10.564

11.033

10.525

9.988

537

11.536

19-2-1-4

Accommodatiebeleid

1.388

1.738

921

2.836

3.391

-554

1.658

19-2-2-1

Sportstimuleren

4.387

4.489

4.180

4.805

4.596

210

4.638

19-2-3-1

Topsport- en talentontwikkeling

399

420

407

415

412

3

427

19-2-3-2

Sportevenementen

1.828

1.729

538

548

540

8

2.263

Totaal Lasten

79.774

80.175

83.802

80.310

77.963

2.346

84.410

Saldo baten en lasten

-64.565

-65.017

-68.018

-63.305

-58.460

4.845

-67.803

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

115

115

48

2.300

2.300

0

0

Onttrekking reserves

25.435

25.577

2.512

2.547

2.604

57

2.547

Saldo na mutaties reserves

-39.245

-39.554

-65.555

-63.059

-58.156

4.902

-65.256

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2022 15:16:15 met de export van 05/25/2022 20:20:22