x€1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2020

Realisatie 2020

Nominale
begroting 2021

Actuele
begroting 2021

Realisatie 2021

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele begroting 2022

Baten

03-1-1-1

Uitwerken van de energieambities

585

607

85

813

699

-114

242

03-2-1-1

Leefomgeving,veiligheid,gevaarlijk stoff

449

345

0

185

97

-88

65

03-2-2-1

Schone bodem

3

479

3

714

582

-132

1.973

Totaal Baten

1.036

1.431

88

1.712

1.378

-334

2.280

Lasten

03-1-1-1

Uitwerken van de energieambities

6.014

5.670

5.125

6.481

6.235

246

5.995

03-2-1-1

Leefomgeving,veiligheid,gevaarlijk stoff

6.935

6.641

6.135

6.655

6.439

216

6.647

03-2-2-1

Schone bodem

5.384

3.230

2.651

4.614

4.282

332

5.945

Totaal Lasten

18.333

15.541

13.910

17.750

16.956

794

18.588

Saldo baten en lasten

-17.297

-14.110

-13.822

-16.038

-15.578

460

-16.307

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

6.746

6.746

41

141

141

0

141

Onttrekking reserves

9.411

9.411

100

2.920

2.920

0

710

Saldo na mutaties reserves

-14.632

-11.445

-13.764

-13.259

-12.800

460

-15.739

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2022 15:16:15 met de export van 05/25/2022 20:20:22