Jaarrekening

Begrotingsrechtmatigheid

 

x € 1.000

Nr

Programma

Krediet

Autorisatie

Over-schrijding

Onrechtmatig,
telt niet mee

Onrechtmatig, telt mee

 (geheim)

1

Vastgoed

Tivoli Vredenburg  (ventilatie)

*

124

124 

2

Vastgoed

Vredenburgkade 011
(Tivoli Vredenburg)

*

295

295 

3

Onderwijs

Rijnvliet

*

122

122 

4

Samenleven
en Sport 

Kunstgrasvelden 

*

161

161 

5

Samenleven
en Sport 

Manitobadreef 8 (Sportpark Overvecht-Noord)

*

51

51 

6

Samenleven
en Sport 

Vervanging buurthuiskamer de Boeg

*

21

21 

Totaal

14.667

774

                  124

650

 

Conclusie begrotingsrechtmatigheid Kredieten
 In het Jaarverslag 2021 sluiten wij in de paragraaf Investeringen en onderhoud kapitaalgoederen 46 kredieten met een totaal geautoriseerd bedrag van 317,549 miljoen euro geheel of gedeeltelijk af. Hierbij is in 6 gevallen sprake van een overschrijding van het geautoriseerde bedrag van > 0,1 miljoen euro of > 10%. Deze overschrijdingen zijn onrechtmatig en tellen in 5 gevallen voor een totaalbedrag van 0,65 miljoen euro mee in het oordeel van de accountant.

Hier volgt een korte toelichting van de overschreden investeringsprojecten:

  1. Tivoli Vredenburg (ventilatie): Voor een deel van de werkzaamheden is een bijdrage van de huurders ontvangen, waardoor 0,050 miljoen euro van het gerealiseerde bedrag niet ten laste van gemeentelijke middelen komt. Feitelijke overschrijding bedraagt 0,074 miljoen euro. De omvang van de overschrijding valt hierdoor binnen de marges en telt niet mee in het oordeel van de accountant.
  2. Vredenburgkade 11 (Tivoli Vredenburg): De overschrijding op dit project wordt veroorzaakt door advies en juridische kosten voor het geluidslek en de schade aan de vloer in de Ronda zaal.
  3. Rijnvliet: In het project Rijnvliet hebben zich meerdere wijzigingen voorgedaan ten opzichte van het initiële plan. Dit heeft geleid tot meerwerk, waardoor het project duurder is uitgevallen. Ook is er een tegenvaller geweest in de overname van grond (indexering door latere overname).
  4. Kunstgrasvelden: Kosten hebben betrekking op voorgaande jaren. De investering is volledig gedekt vanuit de Reserve vaste activa.
  5. Manitobadreef 8 (Sportpark Overvecht-Noord): Hierbij is een nieuw kunstgras trainingsveld aangelegd, inclusief de sanering van de oude onderconstructie. De overschrijding wordt veroorzaakt door hogere kosten van het verwijderen van de oude onderconstructie. Het tekort wordt opgevangen binnen de bandbreedte voor vervangingsinvesteringen en telt daarom niet mee voor de begrotingsrechtmatigheid.
  6. Vervanging Buurthuiskamer de Boeg: Dit project is door asbestproblematiek overschreden.
Deze pagina is gebouwd op 11/11/2022 15:16:15 met de export van 05/25/2022 20:20:22