2. Sport: Alle Utrechters kunnen sporten en bewegen in een toegankelijke en kwalitatief goede sportinfrastructuur

2.2 We stimuleren alle Utrechters om te sporten en te bewegen

E2.2.1 We stimuleren alle Utrechters om te sporten en te bewegen

Net als landelijk geven ook de Utrechtse inwoners aan dat ze minder zijn gaan sporten. Vooral de inwoners in een kwetsbare positie lijken hun lidmaatschap op te zeggen of niet te verlengen. Kinderen zijn door de lockdowns en gesloten sportaccommodaties minder gaan sporten. Daar staat tegenover dat kinderen meer buitenspelen. Met SportUtrecht is de afspraak gemaakt dat zij zich nog meer dan normaal inzetten voor kwetsbare doelgroepen, in buurten en wijken met een achterstand in de sportparticipatie, en op de vitaliteit van verenigingen.

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2022 15:16:15 met de export van 05/25/2022 20:20:22