1. Samenleven: Utrechters zijn betrokken bij elkaar, ondernemen samen activiteiten en iedereen kan zichzelf zijn

1.3 De veerkracht van kinderen, jongeren, ouders en opvoeders wordt versterkt

E1.3.1 De veerkracht van kinderen, jongeren, ouders en opvoeders wordt versterkt

We hebben ouders, kinderen en jongeren steun geboden om zo de impact en onzekerheden die Corona met zich meebracht te beperken. Onder andere met de extra middelen binnen Versneld Vernieuwen en Perspectief voor Jongeren hebben we bijgedragen aan meerdere activiteiten, waarbij aandacht was voor mentaal welzijn bij jongeren. We hebben het doel de groep ouders die zegt weinig of geen problemen te hebben met opvoeden stabiel hoog gehouden.

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2022 15:16:15 met de export van 05/25/2022 20:20:22