1. Samenleven: Utrechters zijn betrokken bij elkaar, ondernemen samen activiteiten en iedereen kan zichzelf zijn

Indicatoren Samenleven

 

Indicator

Realisatie 2019

Realisatie 2021

Doelstelling 2021

% bewoners tevreden over beschikbaarheid van ruimtes voor bewonersactiviteiten in de buurt

40%

39%

35%

% inwoners dat moeite heeft met digitale aanvragen bij organisatie

23%

29%

25%

% Utrechters dat aangeeft weinig tot geen problemen te ervaren met meedoen

81%

78%

81%

% Utrechters dat zich vrijwillig inzet

40%

39%

42%

% Utrechters dat informele zorg ontvangt van vrijwilligers(organisatie)

14%

13%

19%

% Utrechters met een beperking dat aangeeft weinig tot geen problemen te ervaren met meedoen

59%

60%

70%

% ouders dat aangeeft weinig tot geen problemen te hebben met opvoeden (nooit, af en toe of soms)

90%

90%

90%

% Utrechters dat zich gediscrimineerd voelt

16%

17%

10%

Bron: Inwonersenquête

1.1 Utrecht heeft voldoende, goede en toegankelijke accommodaties waar bewoners met en voor elkaar activiteiten kunnen ondernemen
In 2021 is 39% van de bewoners tevreden over beschikbaarheid van ruimtes voor bewonersactiviteiten in de buurt (zie tabel hierboven met resultaten Inwonersenquête);

1.2 Alle Utrechters kunnen gewoon meedoen en prettig samenleven door een stevige (pedagogische) civil society en een sterke sociale samenhang in buurten en wijken
In 2021 heeft:

  • 29% van de inwoners moeite met digitale aanvragen bij organisaties;
  • 78% van de Utrechters aangegeven weinig tot geen problemen te ervaren met meedoen;
  • 39% van de Utrechters zich vrijwillig ingezet;
  • 13% van de Utrechters informele zorg ontvangen van vrijwilligers(organisaties);
  • 60% van de Utrechters met een beperking aangegeven weinig tot geen problemen te ervaren met meedoen.

1.3 De veerkracht van kinderen, jongeren, ouders en opvoeders wordt versterkt
In 2021 heeft:

  • 90% van de ouders aangegeven weinig tot geen problemen te hebben met opvoeden (nooit, af en toe of soms).

1.4. In Utrecht kan iedereen zichzelf zijn, niemand wordt bewust of onbewust uitgesloten
In 2021 geeft:

  • 17% van de Utrechters aan zich gediscrimineerd te voelen
Deze pagina is gebouwd op 11/11/2022 15:16:15 met de export van 05/25/2022 20:20:22