2. Sport: Alle Utrechters kunnen sporten en bewegen in een toegankelijke en kwalitatief goede sportinfrastructuur

2.3 Bevorderen van topsport, talentontwikkeling en evenementen

E2.3.1 Bevorderen van topsport, talentontwikkeling en evenementen

Het klimaat voor sportieve talentontwikkeling is gestimuleerd door de lancering van de subsidieregeling talentontwikkeling. Er zijn, net als in 2020, veel minder sportevenementen georganiseerd dan gebruikelijk. Meerdere organisaties denken na over de planning voor het jaar 2022.

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2022 15:16:15 met de export van 05/25/2022 20:20:22