1. Jeugd: Kinderen in de stad groeien gezond en veilig op en kunnen zich daarbij maximaal ontwikkelen en ontplooien

1.1 Gezinnen die dat nodig hebben worden ondersteund: om de zelfstandigheid te versterken en om een veilige en gezonde ontwikkeling mogelijk te maken

E1.1.1 Gezinnen die dat nodig hebben worden ondersteund: om de zelfstandigheid te versterken en om een veilige en gezonde ontwikkeling mogelijk te maken

In alle buurten kunnen gezinnen terecht bij een buurtteam voor hulp en ondersteuning op allerlei leefgebieden.

Voor informatie over bereik, beschikbaarheid en kwaliteit van de buurtteams jeugd en gezin: zie stelselindicatoren jeugd.

De inzet van gezinswerkers in huisartsenpraktijken is gegroeid van rond de 20% naar ruim boven de 40% van de huisartsenpraktijken. Daarnaast hebben de buurtteams eind 2021 met nog eens negen praktijken overlegd over het realiseren van ondersteuning. De doelstelling om in 2021 60% van de huisartsprakijken te ondersteunen met de inzet van gezinswerkers is niet bereikt. In de Raadsbrief Ondersteuning huisartsenpraktijken door gezinswerkers Utrecht is dit verder toegelicht.

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2022 20:38:07 met de export van 05/25/2022 20:20:22