1. Samenleven: Utrechters zijn betrokken bij elkaar, ondernemen samen activiteiten en iedereen kan zichzelf zijn

1.2 Alle Utrechters kunnen gewoon meedoen en prettig samenleven door een stevige (pedagogische) civil society en een sterke sociale samenhang in buurten en wijken

E1.2.1 Alle Utrechters kunnen gewoon meedoen en prettig samenleven door een stevige (pedagogische) civil society en een sterke sociale samenhang in buurten en wijken)

We lichten hieronder de afwijkingen toe in de resultaten op de indicatoren bij deze effectdoelstelling:

  • In 2021 heeft 29% van de inwoners moeite met digitale aanvragen bij organisaties. Met de komst van Corona wordt er meer digitale vaardigheid (denk aan het maken van afspraken voor een prik, herhaalrecepten aanvragen via patiëntenportaal bij huisarts, QR codes laten zien om ergens binnen te komen. digitaal communiceren met familieleden etc.) van mensen gevraagd en zodoende worden mensen eerder geconfronteerd met hun digitale onvermogen om zaken te regelen. Tegelijkertijd zien we ook dat de motivatie om digitaal vaardig te worden bij inwoners is toegenomen.
  • Corona heeft grote impact gehad op vrijwilligers, zowel binnen de informele zorg als op andere terreinen. We verwachten dat de cijfers komend jaar weer in lijn komen met de realisatie in 2019. In 2021 heeft 78% van de Utrechters aangegeven weinig tot geen problemen te ervaren met meedoen, 39% van de Utrechters heeft zich vrijwillig ingezet en 13% van de Utrechters heeft informele zorg ontvangen van vrijwilligers(organisaties);
  • Op het gebied van toegankelijkheid is de doelstelling van 70% niet behaald. Het aandeel Utrechters met een beperking dat aangeeft weinig tot geen problemen te ervaren met meedoen is in 2021 60%.
Deze pagina is gebouwd op 11/11/2022 15:16:15 met de export van 05/25/2022 20:20:22