1. Samenleven: Utrechters zijn betrokken bij elkaar, ondernemen samen activiteiten en iedereen kan zichzelf zijn

1.4. In Utrecht kan iedereen zichzelf zijn, niemand wordt bewust of onbewust uitgesloten

E1.4.1 In Utrecht kan iedereen zichzelf zijn, niemand wordt bewust of onbewust uitgesloten

Het aantal Utrechters dat afgelopen jaar discriminatie heeft ervaren is gestegen naar 17%. Dit is een
toename van één procentpunt ten opzichte van 2019. Deze toename kan mogelijk deels verklaard worden door corona. Door de beperkende maatregelen en de verplichte QR code voelen meer mensen zich buitengesloten. En daarnaast door de Black Lives Matter beweging, die heeft bijgedragen aan een groeiend bewustzijn van discriminatie.

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2022 15:16:15 met de export van 05/25/2022 20:20:22