1. Jeugd: Kinderen in de stad groeien gezond en veilig op en kunnen zich daarbij maximaal ontwikkelen en ontplooien

1.3 Daar waar het gezond en veilig opgroeien van kinderen bedreigd wordt, Borgen we met passende (preventieve) jeugdbescherming de veiligheid van jeugd

Wat heeft dat per product gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting 2020

Reali-
satie
2020

Nominale
begroting
2021

Actuele
begroting 2021

Reali-
satie
2021

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting 2022

Baten

18-1-3-1

Passende jeugdbescherming

6666

SAVE

0

56

0

0

142

142

0

Totaal Baten

0

56

0

0

142

142

0

Lasten

18-1-3-1

Passende jeugdbescherming

6666

SAVE

11.548

10.459

11.550

11.592

10.675

917

11.661

Totaal Lasten

11.548

10.459

11.550

11.592

10.675

917

11.661

Saldo baten en lasten

-11.548

-10.403

-11.550

-11.592

-10.533

1.059

-11.661

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

0

Saldo na mutaties reserves

-11.548

-10.403

-11.550

-11.592

-10.533

1.059

-11.661

Investeringen

Subsidies

x € 1.000

Subsidie-
doelstelling

Omschrijving Subsidiedoelstelling

Begroting 2021

Realisatie 2021

Verschil

Veilig thuis, Jeugdbescherming en Jeugdreclassering

Uitvoering van Veilig Thuis en (preventieve) jeugdreclassering en jeugdbescherming

10.766

13.879

3.113

Totaal

Prestatiedoelstelling 1.3.1

Uitvoering van passende (preventieve) jeugdbescherming om de veiligheid van kinderen te borgen

10.766

13.879

3.113

Totaal

Subsidiedoelstelling

10.766

13.879

3.113

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2022 20:38:07 met de export van 05/25/2022 20:20:22